akelės

akẽlės sf. pl. (2) akiniai: Reikia kitas akelès uždėt, sãvos jau tamsios Lz. Jis be akẽlių visa regi Šlčn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Akélés — Populations  Gabon Autre Langue(s) kélé …   Wikipédia en Français

  • Akele — Akélés Akélés Populations significatives par régions  Gabon …   Wikipédia en Français

  • Bakèlè — Akélés Akélés Populations significatives par régions  Gabon …   Wikipédia en Français

  • aptemti — aptemti, sta (àptema, àptemia), aptẽmo (àptemė, àptėmė) 1. SD3523, R, MŽ, Sut, Š, LL162,163, NdŽ, Skd žr. sutemti 1: Kol parėjom, i aptẽmo Pgg. Aptẽmusi buvo, kad besugrįžom Šts. Ai, kad aptẽmo: už karto kaip pekla! Trk. I teip aptẽmo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržiūrėti — tr. NdŽ prakiurdyti: Kad paržiūrėsi stiklo langelį, kad prarymosi uosio tvorelę LTR(Brt). Aš paržiūrėčiau uosies tvorelę brolyčio belaukdama N343. ◊ akìs paržiūrėti 1. žiūrint ilgai laukti: Akìs paržiūrėjau, rankas parrymojau, o kap nėr, tep… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praverkti — praver̃kti, ia (pràverkia Šl), pràverkė Š, Rtr; Sut, M 1. intr. L, Lš kurį laiką verkti: Visą naktį pràverkė LzŽ. Per visą naktį ir pràverkiau Kb. Metus be perstogės pràverkiau Klt. Kokis gyvenimas! Pràverkta visą gyvenimą, pràverkta Kpč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvakė — žvãkė sf. (2) KBII92, LsB273, K.Būg, Rtr, Š, RŽ, DŽ, DūnŽ; H, L 1. DK19, SD1125, SD257,358, R, MŽ, MŽ326, N, BzF203, Vln57, LL243, LEVI446 kietos riebalinės medžiagos lazdelė su dagčiu, vartojama pasišviesti ir apeigoms: Žvakė lieta SD128. Žvakė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstyvas — ankstyvas, a adj. (1), à (3) Š, Sdk, Rdš, Alv, Vrb anksti įvykstantis, pribręstantis, atvykstantis ir pan.: Ankstyvas vasarojus J.Jabl. Vieversys ankstyvas svečias Dkš. Koks tu šiandien ankstyvas, turbūt anksti kėleisi Mrj. Jų karvė ankstyvà,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būdas — bū̃das sm. (2) 1. žmogaus psichinių savybių visetas, charakteris: To žmogaus prastas bū̃das, tuo pasakys visiems J. Jis gero bū̃do žmogus: nėkam nepavydi gero Varn. Man patinka tvirto būdo žmonės Ašb. Našlaitėlė gero būdo, o jos pamotė pikta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.